sâmbătă, 20 mai 2017

Квесты: осваиваем новую форму работы

Людмила БАРБЭ,
Заведующая, Филиал Л.Украинкa”


Основной идеей нашей услуги Игротека является представление игр во всём их разнообразии: настольные игры, игры на планшете, интеллектуальные игры и викторины, подвижные детские игры – всем им нашлось место в нашей библиотеке. А поистине брендовым мероприятием стала квест-игра.

Ведь ни для кого не секрет, что дети – большие любители загадок, тайн, ребусов и шарад. Провести настоящее расследование со сбором улик, в котором много таинственности, интересных загадок – что может быть интереснеее для детей 5 -12 лет? А еще они не прочь получить подарок-сюрприз. Он заранее прячется в укромном месте, ребенку вручается некое послание-загадка - указание с подсказкой, где искать следующую записку. Отгадка за отгадкой, и сюрприз у вас в руках.

Все наши квесты были  продуманы до мелочей.  Да и без сценария никак. В нем были описаны все загадки, последовательность их решения, подсказки, с помощью которых их можно решить, принцип действия механизмов, расположение предметов и их внешний вид. Заглядывая за занавески, под бронзовые бюсты Леси Украинки и Тараса Шевченка, потайные панели, ребята решали интересные головоломки, находили потерянные предметы, узнавали значения загадочных ребусов.

Удивительные превращения веществ и необычные химические реакции проводились непосредственно с участием детей. Они смогли не только увидеть, но и поучаствовать в создании маленьких научных чудес. Это также входило в цепочку поиска  и являлось одной из подсказок.  

Через игровые ситуации дети лучше усваивают информацию. В ходе игры они  узнали название крупной библиотеки Кишинева, которой в 2017 году исполняется 140 лет, повторили правила пользования библиотекой, в ходе выполнения заданий разобрались в понятиях „стеллаж”, „полкa”, „панно”, стенд.

Ни для кого не секрет, что в последнее время увеличивается время, которое дети вынуждены проводить за школьными занятиями. Поэтому нам, взрослым, очень важно найти время на игру с ребенком и подобрать такую игру, от которой будут в восторге и взрослые, и дети.


Играйте с детьми как можно чаще! А мы, библиотекари, будем разрабытывать новые квесты и просто весело проводить время с нашими читателями.

Val Butnaru deschizător de drumuri

Natalia Cojoharenco, bibliotecar, Filiala „Ovidius”

„Lupta contrariilor duce la armonia lumii”
 (citat din romanul „Negru şi Roşu”, autor Val Butnaru)

Anul 2016 a fost  marcat de un eveniment important pentru comunitatea chişinăuiană,  îndeosebi pentru amatorii de lecturi profunde.  În cadrul Programului „Chişinăul citeşte” spre lectură publicului a fost propusă cartea scriitorului basarabean Val Butnaru „Negru şi Roşu. 1930-2056”
Graţie acestui fapt am înscris în „agenda bibliotecii” trei evenimente deosebite, trei întâlniri cu scriitorul, publicistul şi dramaturgul Val Butnaru. La sfârşitul lunii martie în incinta bibliotecii a avut loc întâlnirea autorului cu colectivul bibliotecii, doritor  de a afla mai multe despre istoria apariţiei acestei cărţi. Fiind întrebat despre romanul său autorul ne-a povestit că a avut mai multe idei care l-au preocupat atunci când a început să scrie această carte. Fiind obsedat de trecutul îndepărtat care a marcat destinul  fiinţei noastre pozând în ipostaza sculpturii lui C. Brâncuşi, “Cuminţenia pământului” astfel subliniind, trăsătura specifică a neamului fără demnitate. Şi poate un ultim substrat, dar nu şi ultimul, e relaţia noastră cu timpul. Cei mai renumiţi savanţi au încercat să rezolve marea enigma a umanităţii ,natura timpului. Are el început, va avea sfârşit? La această întrebare noi toţi căutăm  un răspuns şi toţi răspundem diferit. Această temă, relaţia cu timpul  ca un fir magic l-a urmărit pe autor la toate întâlnirile cu publicul.
 La începutul lunii mai  Biblioteca „Ovidius”continuă şirul  întâlnirilor cu generaţia tânără de intelectuali de la Centru de Excelenţă în Construcţii, urmată de Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică. La a doua activitate au fost prezenţi elevii interesaţi de creaţia lui Val Butnaru, majoritatea fiind  băieţi.  La ultima activitate din acest ciclu au participat doar domniţe, ele au venit pentru a cunoaşte scriitorul Val Butnaru, nu doar analist politic pe care îl ştiu din emisiuni TV. Pe tot parcursul activităţii scriitorul a fost asaltat cu întrebări filozofice, la care domnia sa a găsit răspunsuri profunde şi complexe. Iată doar câteva dintre ele: Goethe, Dostoievski, Kafka, Murakami ș.a. sunt scriitorii la care faceți referință. În ce măsură v-au influențat?, Care a fost cartea care v-a format ca cititor?, Vă consideraţi profet în această epocă, în care trăim? .La întrebarea unei tinere din sală Dacă Roşu simbolizează comunismul atunci dragostea ce culoare are? autorul ne spune că dragostea are mai multe culori şi nu putem să ne limităm la o singură culoare, ea conţine toate culorile curcubeului, iar roşu fiind o culoare convingătoare şi agresivă a fost folosită ca un simbol al comunismului.
Scriitorul a îndemnat tinerii să citească cât mai multă literatură,  care îi va  forma  ca personalităţi. Din literatura clasică au fost recomandaţi scriitorii  universali şi români: Tolstoi, Dostoievskii, Zola, Flaubert, Rebreanu, Petrescu, Călinescu dar şi literatura scrisă de autori moderni, aşa cum ar fi Haruchi Murakami, Hanya Yanagiara ş.m.a.

În final pot să afirm cu certitudine că apariţia acestei cărţi este foarte importantă pentru noi toţi. Cartea este o provocare, care ne invită să căutăm diferite înţelesuri Este o carte care ne antrenează personalitatea. Este ca un joc intelectual, dar unul care trebuie să ne pună pe gânduri atunci când ne credem stăpâni pe destin. Destinul omului este creaţia. Destinul scriitorului  Val Butnaru este de a deschide drumul spre sufletul omului. 

vineri, 19 mai 2017

Jucăm șah în Negru și Roșu

Ana  Ostașevschi,
 bibliotecar, Filiala „Ovidius”
masterand, anul I,
Universitatea de Stat din Tiraspol


  Deseori  gândim, vorbim fără să medităm, uneori chiar ne pierdem între culori, astfel nu deosebim diferența Roșu și Negru sau Negru și Roșu, suntem convinși că am pronunțat corect, că ordinea e aceeași și că 100 de % ne referim la opera renumitului scriitor francez Stendhal, însă convingerea noastră își pierde din contur, atunci când percem că, de fapt, această ordine indică un alt roman, dar și aici, noi, repeziți și înfometați nu atât de literatură cât de faima că știm, că suntem informați, replicăm e opera scriitorului român, Ioan T. Morar, care a fost nominalizată la Premiul „Cartea anului 2013”.

Încrezuți în sine, încăpățânați nu schimbăm nimic și nici nu acceptăm o altă opinie decât cea invocată de noi, până în momentul când discuția se înfiripă pe contur de personaj, iar autorul e basarabean și tratează rana Basarabiei, nu atât direct, cât prin cele câteva evenimente importante ale istoriei noastre. Aceasta a fost calea de descoperire a romanului „Negru și Roșu” de Val Butnaru, apărut în 2016 și inclus în programul „Chișinăul citește”, 2017 de B.M. „B.P. Hasdeu”.

Întâlnirea cu Val Butnaru și cu romanul acestuia s-a înfiripat pe tabla de șah: Negru și Roșu, în incinta Bibliotecii „Ovidius”, confirm cele zise prin faptul că între scriitor și cititorii de la Centrul de Excelență în Construcții s-a format acea relație de joc, de interactivitate, de întrebări și răspunsuri, de opinii și argumente, încât de la o tablă de șah, utilizată ca decor pentru roman, ca dovadă a ingeniozității personajelor, ca un element reprezentativ de culoare s-a ajuns la o adevărată lecție de literatură, lecție pe care tinerii au sorbit-o ca pe o licoare, căci după cum menționa, scriitorul însuși: „Un roman bun trebuie să conțină mult mai mult decât o poveste scrisă”, căci „arta este personală, nu se face la mașină sau unealtă”.

Elevii de la Centrul de Excelență în Construcții au plecat impresionați de la întâlnirea cu Val Butnaru, autorul culorilor, fiindcă anume culoarea creează impresia, culoarea transformă viața, iar un personaj-culoare, e un personaj care oferă sens lecturii, evenimentelor.

vineri, 12 mai 2017

Знакомьтесь - новая энциклопедия о болгарах!

Larisa Barabaș,
șef oficiu, Filiala Hristo Botev"

        Станчев, Михаил. Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ. В 2-х т. Т. 2 / Михаил Станчев. Биографическая энциклопедия. -  Харьков: ИПП "Контракт", 2016. - 592 с.
  
 В апреле текущего года в Библиотеке „Христо Ботев" состоялась презентация нового издания - „Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и  СНГ" - т. 2, автором которой является известный историк и краевед Михаил Станчев. Книга представляет собой биографическую энциклопедию, содержащую на своих страницах массу новой и важной информации относительно истории болгарского народа. Первый том данного проекта (к сожалению, отсутствует в нашей Библиотеке) издан в виде статистического сборника о болгарах, населявших вышеуказанные территории и составлен по данным ревизских сказок  XVIII - XIX веков, а также по многочисленным национальным переписям населения России, Молдовы, Украины, Казахстана и стран Балтии вплоть до начала XXI века.
    Второй том является научной просопографией (от др.-греч. "лицо, личность" и "пишу"), цель которой заключается в том, чтобы представить известных деятелей болгарского происхождения, историю болгарской диаспоры соответствующего периода через призму личностей, внесших существенный вклад в развитие и процветание государств или регионов, в которых они жили и работали.
     В фондах нашей Библиотеки имеется уже немало изданий, посвященных городам и селам, в которых компактно проживают болгары Молдовы, здесь же можно ознакомиться с некоторыми болгарскими династиями или знаменитыми представителями этих семей, можно найти схемы родословных древ, списки живущих в разное время нескольких поколений известных в своих кругах фамилий. Все эти издания, увидевшие свет благодаря скрупулезной работе краеведов и историков, имеют колоссальное значение для грядущих поколений, для исследовательской работы ученых различных областей и для всех тех, кто интересуется славным прошлым своей Родины, кто способствует дальнейшему развитию своего края, используя накопленный опыт предков.
    Второй том биографической энциклопедии, представленный Михаилом Станчевым, является более масштабным по охвату материала и содержит более 1700 биографий. В процессе работы автор использовал в качестве источников, прежде всего, архивные материалы перечисленных государств и Болгарии. Далее, широко были использованы национальные энциклопедии, биографические словари, тематические и академические словари отдельных регионов и местностей, электронные версии энциклопедий.
    В статьи включена информация биографического характера: фамилия, имя, отчество, псевдонимы, даты жизни и смерти, место рождения, сведения о семье, основные этапы жизни и трудовой деятельности, почетные звания, основные научные труды или литературные произведения. Национальность, в силу тематики энциклопедии, не указывалась. Исключения имеют место быть, когда личность имела смешанное происхождение или была носителем не болгарской фамилии, но имела оные корни. Географический охват обусловлен тем, что исторически существуют регионы компактного проживания болгар.
    Автор выразил горячую благодарность всем тем, кто оказал незамедлительную и действенную поддержку в изыскании материала и, в первую очередь, историкам Молдовы, так как собрание подобного плана информации для единого издания всегда являлось трудом кропотливым и коллективным.

    Знать и чтить историю своих предков - непреложный закон и задача для каждого поколения. На примере свои предков, своих отцов строить и претворять в жизнь их мечты, вот первостепенная цель грядущих поколений, приумножать достигнутое и идти вперед, чтобы славить свой род и гордиться своей национальной принадлежностью в прошлом и будущем. 

marți, 9 mai 2017

Bibliotecile participă la formarea cetățenilor în domeniul democrației participative

           Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova și Fundația Progress din România vă invită să luați parte la evenimentele de lansare a spațiilor cetățeniei active din cadrul proiectului Al treilea spațiu al comunității.
Cu prilejul acestui eveniment, următoarele spații își vor deschide larg ușile unde bibliotecarii și voluntarii vor împărtăși experiențe din istoriile privind amenajarea cuibului democrației, formarea cetățenilor în domeniul democrației participative și modul de practicare a cetățeniei active.
-     Joi, 11 mai, ora 14:00, Biblioteca Raională „V. Matei", Leova (str. Stefan cel Mare, 67)
-     Vineri, 12 mai, ora 14:00 Biblioteca Raională „D. Cantemir", Ungheni (str. M.Eminescu,39)
-     Sâmbătă, 13 mai, ora 11:00 Biblioteca Publică de Drept, Chișinău (str. Armeneasca, 42)
Proiectul Al treilea spațiu al comunității se inspiră din același proiect similar din România, care a inclus amenajarea a 14 cuiburi ale democrației (“agore” comunitare) în spațiile puse la dispoziție de Bibliotecile Județene; dezvoltarea unui curs de cetățenie activă, formarea unei rețele de facilitatori/formatori în domeniul cetățeniei active, realizarea a 28 de audituri de integritate pentru 14 autorități publice locale și 14 servicii publice descentralizate.
La eveniment sunt invitați să participe reprezentanți ai societății civile, ai instituțiilor publice, reprezentanți mass-media și cetățenii interesați.

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră la adresa de e-mail: alionabadiur@gmail.com, Aliona Badiur – responsabil, Comunicare și PR.

Vă mulțumim și vă așteptăm!

Proiectul „Al treilea spațiu al comunității” este implementat de către ABRM în perioada septembrie 2016 - august 2017 cu suportul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos din București în cadrul Programului „MATRA”.

joi, 20 aprilie 2017

Cursul de formare profesională Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore)

În perioada 15-20 mai 2017 Secţia de Formare Continuă a USM organizează cursul de formare profesională Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore) care se va desfăşura la Universitatea de Stat din Moldova.
În conformitate cu prevederile Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (nr. 17 din 05.02.2015, aprobat prin Ordinul Ministrul Culturii http://www.mc.gov.md/sites/default/files/regulccpsb.pdf) personalul de specialitate din biblioteci cu studii superioare şi cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajaţi în biblioteca şi care la momentul depunerii dosarului nu au obţinut o categorie de calificare, vor fi admişi la procesul de atestare după o pregătire profesională conform unei programe speciale la bazele biblioteconomiei şi ştiinţelor informării.

Înscrierea la curs se desfăşoară în perioada 25 aprilie -10 mai 2017.
Grupa se organizează dacă la curs s-au înscris cel puţin 15 persoane.
Pentru participarea la curs este necesar a încheia contractul şi a achita costul instruirii.
Costul cursului este de 450 lei
Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-24-54-40; 067435533;
INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca
Tel.: (373-22)- 24-54-40;
Pentru participare la cursul de formare continuă se prezintă (în prima zi de instruire) copiile următoarelor documente:
1.                Copia buletinului de identitate
2.                Copia diplomei

3.                Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui) 

joi, 13 aprilie 2017

Drumul libertăţii pornit de la Chişinău

Angela OLĂRESCU,
Șef, Filiala „Hristo Botev”

       12 aprilie 2017 este o zi importantă în istoria Bulgariei -  140 de ani de la epopeea istorică, care s-a soldat cu eliberarea patriei lor.
      140 de ani în urmă, în 1877, împăratul rus Alexandru al II-lea în fața Catedralei din Chișinău a declarat războiul Imperiului Otoman. În Manifestul său el a menţionat, că Imperiul Rus este deranjat de acţiunile Porții otomane (legate de prăbuşirea sângeroasă a revoltei bulgarilor din aprilie 1876) și din această cauză Petersburgul începe războiul cu cotropitorii turci. Războiul ruso-turc din 1877-1878 s-a soldat cu eliberarea Bulgariei și a avut un impact important în rândul bulgarilor din Basarabia mai ales pentru cei din Chișinău. Anume capitala noastră orașul Chișinău a fost locul, unde s-au format detașamente de voluntari bulgari și de aici ei sau pornit la Balcani ca să lupte pentru patria sa istorică.
      Cu prilejul acestui eveniment marcant la Biblioteca „Hristo Botev” s-au desfăşurat masa rotundă Legăturile cultural-istorice dintre Bulgaria și diaspora bulgară din Basarabia unde au participat reprezentanţii Societăţii Naţionale „Tradiţia” din Bulgaria (ce se ocupă cu reconstruirea luptelor istorice a poporului bulgar), Societatea Ştiinţifică a Bulgariştilor din Moldova, Grupul Etnologia bulgarilor a Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM, conducerea Comunităţii Bulgare din RM şi a Comunităţii bulgarilor din Chişinău.
      Reprezentanţii Societăţii Naţionale „Tradiţia” au vizitat biblioteca noastră pentru prima dată și cu acest prilej au fost prezentate succesele, serviciile, parteneriatele bibliotecii pe parcursul a celor 25 de ani.
     Masa rotundă a fost moderată de preşedintele Comunităţii Bulgare din Moldova, dl Fiodor Sabii. Reprezentanţii au vorbit despre semnificaţia zilei de 12 aprilie, au menţionat necesitatea popularizării acestei zi istorice în rândul tinerei generații, dar și a publicului cititor. Au fost expuse exemple de petrecerea acestei zi în Bulgaria, au fost donate cărți (literatură artistică, științifică, calendare, hărți) cu tematica patriotică istorică de Societatea Naţională „Tradiţia”.