sâmbătă, 21 aprilie 2018

Un aspect al creativității … mai puțin discutat


Cercetătorii au stabilit o legătură între abilitățile creative și emoțiile negative. Creativitatea este asociată cu o gamă largă de trăsături de caracter negative, despre care rareori vorbim. Pentru a crea  nu este neapărat nevoie să fii într-o stare depresivă. Cu toate acestea, din păcate, predomină un stereotip comun că artiștii sunt predispuși la schimbări de melancolie și dispoziții, având un grad mai înalt de creativitate. După cum Nietzsche a remarcat odată: „Doar unul care adăpostește haos în sine este capabil să dea naștere unei vedete de dans." O altă părere, oamenii echilibrați emoțional și mulțumiți de viață mai puțin simt nevoia de creativitate. În cele din urmă, de ce să schimbați ceva, dacă totul ți se potrivește?

De asemenea, recent, s-a constatat o legătură între creativitate și tendința de a minți. Probabil că motivul pentru acest lucru constă în faptul că înșelăciunea îi ajută pe oameni să denatureze creativ realitatea. Acest lucru, desigur, nu înseamnă deloc că toți oamenii creativi nu au un caracter etic. Ideea este mai degrabă că nu tolerează plictiseala și viața obișnuită, iar imaginația lor vie le oferă mijloace intelectuale mai sofisticate care le permit să se înșele pe ei înșiși și pe alții. Oamenii de afaceri remarcabili pot folosi aceste abilități pentru ai convinge pe ceilalți în corectitudinea ideilor lor. Să ne amintim de  fraza celebră a lui Steve Jobs – „domeniul distorsionării realității”. Poate că talentul antreprenorial necesită un anumit dar special pentru a vedea ce nu este și pentru moment nu există în realitatea actuală, transformând ideea într-un concept atractiv, iar în viitor - în produse și servicii pentru alții.

Cercetătorii au descoperit că persoanele creative sunt, de asemenea, predispuse la narcisism, iar această calitate, destul de ciudat, îi ajută să obțină un succes creativ semnificativ. Persoanele date se concentrează în cea mai mare parte pe ei înșiși și, bineînțeles, acordă mai multă atenție asaltului de idei. Studiile mai confirmă că în  cazurile în care persoanele nominalizate nu au un mare potențial creativ, reușesc încă să-i convingă pe alții ca pe ideile lor. Astfel, apare efectul unei „profeții care se îndeplinește de sine" - o situație în care o încredere puternică în propria putere împinge alți oameni să creadă în ele în cele din urmă.

Caracteristicile atractive ale persoanelor creative sunt oportunități, dar la rândul său creează și probleme pentru proprietarii lor. De exemplu, nonconformismul - un atribut indispensabil al creativității. Pe de o parte îi glorificăm, iar pe de altă parte dorim să devină ca toți ceilalți. Astfel, indivizii cu adevărat creativi sunt adesea percepuți de societate ca o amenințare.

Cele mențiopnate sunt o altă fațetă a creativității cu care ne întâlnim în mediul profesional, dar despre care vorbim mai puțin. Trebuie să acceptăm și să tolerăm dacă creativitatea este percepută ca eficiență instituțională, ca inspirație pentru schimbare și îmbunătățire continuă.

Să vedem totuși care sunt ingredientele unei instituții creative.
  •        Creativitatea înseamnă de la o simplă servire a micului dejun și până la proiecte majore cu decizii de management non-standard, dar eficiente de a le pune în aplicare.
  •        Salariații trebuie să înțeleagă că gândirea creativă nu este prerogativa aleșilor, ci o abilitate care poate și trebuie dezvoltată, devenind o cultură instituțională. Este important și util să conectăm într-o echipă „creatorii” cu „practicii”. La un moment dat creativitatea va începe cu siguranță să se reconstruiască și va deveni molipsitoare. Oamenii cu cât dau mai multe întrebări, comunică, cu atât apar mai multe soluții și alternative. Astfel, discuțiile sunt un declanșator al trecerii la gândirea creativă.
  •    Ideile se laudă  chiar dacă sunt inadecvate. Persoana singură va înțelege în procesul de aplicare imperfecțiunea ideii, abandonând-o și lansând alta. Motivația și aprecierile  sunt un catalizator al dezvoltării și schimbării. Gândirea creativă necesită libertate și timp pentru a construi ipoteze, a căuta alternative și a pune întrebări.

La nivel personal, creativitatea este asociată cu o gamă largă de emoții pozitive, cum ar fi implicarea dedicată și o atitudine pozitivă. La nivel colectiv, comportamentul grupurilor și sinergia interpersonală transformă creativitatea într-o inovație. Iar la nivelul societății în ansamblu, gândirea creatoare seamănă semințele progresului și schimbării. Fără ea, vom trăi încă în epoca de piatră ..

Tatiana Coșeri

vineri, 6 aprilie 2018

Внедрение новых игровых форм организации досуга детей и молодёжи в библиотеке


Виктория КОВАЛЕНКО,
заведующая читальным залом
филиала Л. Украинка

В настоящее время стал очевидным тот факт, что перспективы успешного развития библиотеки могут быть только при условии использования инновационных форм работы. Инновации в библиотечной работе – это создание принципиально новых форм деятельности, выходящих за рамки обычных, стандартных видов оказываемых услуг. Это стремление  вывести профессиональную деятельность на новый качественный уровень. Такая деятельность может быть направлена как на получение нового продукта, так и на внедрение новых эффективных технологий работы.

Инновационные вкрапления присутствуют практически во всех направлениях деятельности библиотеки им. Леси Украинки, в том числе в массовой работе. К основным формам массовой работы относятся: наглядные (книжные выставки, рекламная деятельность); устные (обзоры, тематические вечера, диспуты); комплексные (день открытых дверей, книжкина неделя и т.д.). В попытке построить нашу работу по-новому мы стараемся искоренить те недостатки, которые были у нас в прошлом: работа по шаблону, использование традиционных методов и приёмов.

Современная ситуация в обществе, вызванная изменениями политического и социального характера, поставила библиотеку перед необходимостью расширения взаимодействия с читателями, определения новых целей и задач её деятельности, пересмотра своей роли и места в жизни общества.В связи с этим библиотека им. Леси Украинки развивает и предлагает новые услуги и повышает качество традиционных услуг, осваивает непривычные формы деятельности.

Важной особенностью работы библиотеки является то, что досуговая деятельность в ней понимается не только как развлекательная, но и как просветительская. В соответствии с поставленными задачами массовая работа наполняется новым содержанием. Оперативно реагируя на потребности читателей, учитывая интересы пользователей, мы постоянно внедряем новые формы работы.

Библиотека им. Леси Украинки взаимодействует практически со всеми слоями населения. Однако одним из наиболее важных направлений мы считаем внедрение новых игровых форм организации досуга детей и молодёжи в библиотеке. Находясь в постоянном взаимодействии с детской аудиторией, мы имеем возможность наблюдать, как растут и развиваются наши юные читатели, как меняются их информационные потребности. Благодаря контакту с ними мы узнаём, что интересует их сегодня.

Практика показывает, что знания, преподнесённые человеку в готовом виде, усваиваются на 50-60%, а то в чём он принимал непосредственное участие – на 90%. Мы давно обратили внимание на то, что когда мы использовали только форму подачи информации в виде монолога при проведении мероприятий, детям очень быстро становилось скучно. И это потому, что они не могли реализовать свои потребности в самовыражении, самопознании и самоутверждении. Чтобы оживить образовательный процесс мы стали вносить в него манипуляции с игрушками, которыми нас щедро одарили читатели и волонтёры. Это немного оживило процесс. Однако ненадолго. Идя по пути усовершенствования и усложнения, мы стали активно внедрять в образовательный процесс викторины, ребусы, лото, интеллектуальные игры. Все перечисленные формы включают творческие задания, обучающие и образовательные игры, вопросы-размышления.

На этом этапе нам опять пришли на помощь волонтёры и спонсоры, снабдив библиотеку спортивными и настольными играми, которые  дали возможность чередовать спокойную и активную фазы игры. Мы постарались использовать игры не только для развлечения, но и для  получения знаний и информации. Так благодаря спонсору Мыслицкой С.Г. мы получили в дар игры на сумму более 2000 леев. Благодаря такой поддержке мы организовали в детском зале библиотеки игровую комнату, которая с успехом продолжает выполнять поставленные задачи.

Вот, кажется, всё сложилось замечательно: игровая площадка востребована, дети проводят в ней своё свободное время, развиваются, общаются между собой. Чего ещё желать? Но время идёт вперёд. Игры устаревают. Интерес надо подкреплять чем-то новым. И на смену прежним формам приходит идея попробовать внедрить в библиотеке интерактивную, более динамичную форму игры – квест.

Квест – интерактивная приключенческая игра, участники которой перемещаются по пунктам, находят и выполняют задания в рамках общего сценария. Это игровой маршрут, каждый из пунктов которого таит в себе загадку или препятствие, которые игрокам необходимо решить или преодолеть.

Досконально изучив вопрос, мы узнали, что во многих странах мира большой популярностью пользуются игровые интерактивные технологии, когда в мероприятия вносится элемент игры. Именно интерактивные методы, используемые при проведении квест-игр, помогают не только сформировать у детей определённый набор знаний, но и пробудить у них стремление к самообразованию, реализации своих способностей, развивают инициативу, обостряют эмоциональное восприятие. Такая форма игр позволяет активно использовать творческий потенциал участников мероприятий, придаёт мероприятиям живой, неформальный характер, расширяет кругозор и активизирует познавательные интересы. Схематично последовательный процесс развития игровых программ в библиотеке выглядит так. 


В рамках проекта Împreună pentru comunitate", который был инициирован Ассоциацией библиотекарей Республики Молдова в партнёрстве с программой Novateca, наша библиотека представила проект по организации и проведению квест-игр. После  утверждения проекта мы приступили к его разработке. Хотя в мире это направление работы библиотек с молодёжью уже активно развивается, для нас это новая форма. Нам необходимо было накопить собственный опыт.

Как уже было отмечено выше квест — это цепочка заданий, связанных между собой какой-либо тематикой, общей целью. Составляя квест, мы используем различные виды и формы заданий. Это кроссворды, лабиринты, загадки, ребусы, пазлы, эстафеты и многое другое. Чем разнообразнее и креативнее задание, тем интереснее его выполнение.

К наиболее простой форме можно отнести викторины. Мы часто используем их  при проведении различных мероприятий. Дети привыкли к ним и как правило викторины  не вызывают у них больших затруднений. Поэтому в квесте они должны быть особенно интересными и увлекательными. Сложности добавляет тот факт, что дети постоянно требуют новых видов заданий. Чтобы освоить новинки в квестах,  мы изучаем опыт наших коллег в сети Internet, работаем над созданием собственных конкурсов, модернизируем уже известные.

Следует отметить, что составление квеста  не только увлекательная работа, это работа, требующая определённых творческих способностей,  фантазии, смекалки, пространственного воображения. Это многочасовой поиск, размышление, выстраивание логической цепочки необходимых действий, организация и сбор всех необходимых предметов для проведения квеста, организация группы, реклама и, конечно, приобретение подарка-сюрприза, которым традиционно заканчивается игра. Одним словом за проведением квестов стоит огромная работа библиотекарей. Всё это направлено на то, чтобы разнообразить досуг наших читателей, креативными методами развивать когнитивные свойства личности.vineri, 30 martie 2018

Creativitatea, cheia spre succes!


                                                                                                                                        
Mila ȘEREMET, șef serviciu, Filiala „Transilvania”

 La ora stabilită elevii clasei a III-a împreună cu dna profesoară Veronica Costru s-au ghidat chiar de la ușa Bibliotecii „Transilvania”  de indicatoarele ce-i direcționau spre locul desfășurării trainingului Creativitatea, cheia spre succes, din cadrul Serviciului „Medalia succesului”. Toată lumea vorbește despre creativitate într-un domeniu sau altul. Cine poate fi numit creativ? Este ceva firesc, nativ, sau poate se dezvoltă, se învață... dacă depui un pic de efort?
Împreună am concluzionat că există norocoși ce au creativitatea în „sânge”, dar orice muritor de rând poate opta pentru creativitate, indiferent de vârstă, sex. Efortul depus contează. Creativitatea ne-o putem exprima prin scrierea unei compuneri, realizarea unui poster și chiar la rezolvarea unei probleme matematice, găsind alte căi pentru a ajunge la același rezultat. Iată ce ne spune dex-ul: „Creativitatea este caracteristica psihologică „de a produce opere, de a dobândi noi comportamente, de a găsi noi soluții la o problemă”.
La baza creativității stă originalitatea (personală sau socială). A fi creativ este un avantaj pentru copii: să descopere soluții noi, adaptate la situațiile inedite cu care se confrunta în viață. Un prim pas pe care îl pot face chiar de la această vârstă este să încerce să identifice mai multe soluții pentru o problemă (să nu se mulțumească cu prima rezolvare care au găsit-o).
Trăim în era tehnologiilor informaționale, tehnica avansează rapid, tipurile relațiilor interumane se schimbă. Ce trebuie să facem, să faceți? Răspunsul vine de la sine, copiii trebuie să învețe, să se adapteze prin găsirea de soluții inedite la situații cu care nu s-au confruntat până în prezent.
Povestioara Creativitatea sau cheia magică spre nou prin lectură predictivă a fost utilă participanților pentru sarcinile ce au urmat. Formulând următoarele  reguli:
1. Să noteze orice idee ce le vine în cap (oricât de trăsnită ar părea). Multe idei bune se pierd doar pentru că la început nu ni s-au părut bune. Trebuie să avem încredere în noi și să nu renunțăm la ele.
2. Când nu mai au idei, să-și închipuie ce ar face un personaj de poveste care are puteri magice/supra naturale.
3. Să aleagă ideea cea mai bună dintre toate cele pe care le-au găsit și să le încerce.
După turul amintirilor a urmat sarcina de a inventa, crea ceva nemaivăzut! Descoperirea creativității din noi!
Ideile copiilor: Vom face o pictură nouă, originală?; Începutul fusese făcut (gheața a fost spartă); Vom inventa o mașinărie?; Vom face un dans special?...
Era un haos lucrativ în toată legea. Toată lumea căuta cea mai bună idee!
Prin numărătoarea de la 1 la 3 am format trei echipe: 1. Dans creativ; 2. Creatori de povești; 3. Tabloul inedit.
Să construiască împreună o poveste pentru copiii de la grădiniță. Ideea le-a plăcut. „O să facem cea mai frumoasă poveste care s-a scris vreodată! Dar despre ce să fie?” „Nu știu, le-am răspuns, găsiți voi ideea”.
În lădiță au găsit Sfaturi și idei de creativitate:
Echipa „Dans creativ” au dansat pe ritmuri de tango, răp, hip-hap ce trecea pe neașteptate de la un stil la altul. Creatorii de povești au primit o foaie vatman, carioci și a început povestea. Cei cu „Tabloul inedit” s-au înarmat și ei cu foaie vatman, carioci și s-au avântat în lumea culorilor. A fost și o mică condiție: la momentul când vor auzi semnalul STOP! S-au schimbat cu rolurile, continuând lucrarea echipei vecine, fără să se uite la cele scrise, desenate deja. Adică, fiecare și-a adus aportul prin propria creație, formând ceva inedit. Așa distracție creativă poate apropia chiar membrii unei familii comunicând și descătușând inhibiția, timiditatea...
Scena „Copilul pierdut în stradă”, „Bunicuța necăjită”, a fost o mică recapitulare la tema atelierului precedent despre perseverență pentru a fi corecți în înmânarea premiilor.
Pe picior de mascotă a atelierului a fost dinozaurul roz din Poezia creativității. Chiar dacă al nostru era galben a fost amuzant înscenat de Alexandru, Eliza și Vlad.
A fost odată un dinozaur / Micuț și roz, cu ochi de aur, / Care își dorea să zboare, / Dar nu avea aripioare. / De el ceilalți râdeau, / Ei nici măcar nu încercau, / Ideea de-a zbura și ea / Mult prea trăsnită le părea. / Dar el a încercat și-a încercat / Și un balon de coadă și-a agățat.
Iată de ce: Deși atent să te gândești, / Nu-ți fie frică să greșești, / Că din greșeli înveți și – DA – Nicio idee nu e rea.
Toți au fost activi. Au avut și de ce. Motivația scânteia, își aștepta învingătorii. Medaliile creativității și perseverenței au fost obținute de către 10 elevi dintre cei mai creativi, inventivi...
E una să povestești și alta e să participi...

marți, 20 martie 2018

Educaţia electorală a tineretului


Angela OLĂRESCU,
Şef, Filiala „Hristo Botev”


 În fiecare țară sau stat suveran se desfășoară alegeri, creând un mediu politic în care cetățenii au posibilitatea de a participa în mod activ în procesul de luare a deciziilor. La aceste alegeri participă toți cetățenii Republicii Moldova care au împlinit inclusiv în ziua alegerilor vârsta de 18 ani, cu exepţia celor privați de acest drept în mod stabilit de lege.
Biblioteca „Hristo Botev” se implică activ în procesul educației civice prin desfășurarea diferitor activități cu tematica dată. La 19 martie 2018 în incinta bibliotecii s-a desfășurat Lecția publică cu tema „Formarea poziției civice la tinerii alegători”. Lecția a fost monitorizată de lectorii Ciubotaru Rodica, vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale, şi Scobici Valentina, consultant superior al aparatului CEC. Lectorii au familiarizat tinerii de la Liceul Teoretic „M. Sadoveanu” cu diverse aspecte ale activității organelor electorale, cu procesul educativ electoral, ziua desfășurării alegerilor, care se organizează conform Codului Electoral. Mai detaliat s-a discutat despre procesul de votare, drepturile şi obligațiunile alegătorului, despre legislația electorală, îndemnând tinerii să participe la alegeri nu doar ca alegători, ci şi în calitate de candidați, membri ai organelor electorale sau observatori. La ecranul din sală a fost derulat filmul „Votarea pas cu pas”, discutând în direct cu elevii procedura de votare din țara noastră. Elevii au aflat că dreptul electoral este dreptul constituțional al cetățeanului de a alege, de a fi ales şi de a-şi exprima prin vot atitudinea privind cele mai importante probleme ale statului şi ale societății în ansamblu. Pentru eveniment a fost amenajată expoziția „Alegerile locale şi parlamentare în Republica Moldova” cu materiale despre alegeri primite de la Comisia Electorală Centrală, iar fiecare elev a primit din partea lectorilor câte o broșură „Cunoaşte dreptul tău electoral” pentru a se informa mai profund despre campania electorală.
Mare le-a fost mirarea când au aflat de la lectori că Rusia a preluat de la țara noastră Sistemul Informațional Automatizat de Stat „Alegeri”. Acest sistem performant implementat şi dezvoltat cu sprijinul Programului pentru Democrație susținut financiar de Guvernul Suediei şi a Norvegiei a permis Comisiei Electorale Centrale să colecteze electronic, în timp real, toate rezultatele votării, precum şi procesele-verbale ale birourilor electorale şi să anunțe rezultatele preliminare ale scrutinului în cel mult 3 ore. Sistemul dat scoate în evidență profilul alegătorilor (genul, vârsta, procentul prezenței la vot în fiecare localitate), profilul concurenților electorali (genul, vârsta, procentul total de voturi acumulate în favoarea fiecărui candidat). Toate aceste date statistice sunt transmise masiv de majoritatea posturilor TV în ziua alegerilor. Acest Sistem informațional este solicitat şi de țările vecine, care exprimă interes de a învăța din experiența Republicii Moldova.
Pe parcursul discuției elevii au manifestat interes, au fost activi punând diverse întrebări, la care au primit răspunsuri concrete, cu exemple, satisfăcând curiozitatea viitorilor alegători.

vineri, 16 martie 2018

Peștișorii zburători


Tatiana DONȚU,
Șef oficiu, Filiala „Transilvania”


Biblioteca „Transilvania”. O iei pe un drum care te duce printre clădiri, markete, străzi, şi în câteva minute ai ajuns. E primăvară și e destul de rece, ca o palmă peste ceafă. E dimineață târzie, dar copiii harnici de la Școala primară. nr. 83 „Gr. Vieru”, sunt la noi, adică la bibliotecă. Da, la a doua întâlnire din cadrul Serviciului „Povestește-mi ceva…”, transformându-se în „peștișori zburător”, pentru că așa s-a numit activitatea.                       

La bibliotecă e viermuială mare. Copilăreț cât încape, tocmai 30, din clasa a IV-a „G”, împreună cu învățătoarea lor, Tatiana Tomița desigur. Printre slaiduri cu însărcinări de pe proiectorul cu ecran, se mai observă şi câte un afiş cu programul activității, expoziție originală de carte. Peste tot miroase a poveste, morală, povețe, personajele din povestea „Sarea în bucate” a lui Petre Ispirescu.  

Pe urmă, să vezi cu câtă candoare s-au implicat în îndeplinirea însărcinărilor, pentru, ca şă-nceapă să vadă povestea cu alți ochi. Toți încercau să-şi spună părerea, să-și povestească povestea, pentru că așa a fost însărcinarea, o poveste cu un început, să fie finisată de cele trei echipe, și au luat în serios povestea, zău! Le-au alcătuit  originale, și ne-au convins, că-s creative, pure! Bravo lor!                                                          

Ne-am mutat în „pe vremuri”. Din când în când, unii mai întrerupeau şi făceau tot soiul de corecții. „Adică nu se face așa, ci un pic altfel”. Unii râd, alții zic un „Taci, tu, că eu mai bine știu”, iar treaba merge mai departe, condusă aprig de purtătorii de cuvânt ai echipelor. Pe urmă, prind curaj şi alții, iar în curând e înghesuială la luarea de cuvânt, adică la prezentat poveștile inventate. Ba „Mândtria”, „Fala”, zeițe, „Fericirea” chiar, au pornit-o pe firul veseliei, fantezie, imaginației, ca într-un târziu, să se coacă și poveștile proprii.

Zâmbete, glume, observații, dar nu contează. E, pur şi simplu, de aici, din filmul ăsta!  Dar a venit rândul altei pârți a activității, cea finală, da, cea a concluziilor, așteptărilor. O fi doar o simulare, dar e frumos şi, paradoxal, și foarte adevărat, sincer. Am depănat firul așteptărilor și concluziilor. Aruncând un ghem de ață către colegul dorit, și-au expus, opinii, doleanțe, păreri. Iată așa am călătorit imaginar în descoperirea propriei povești, și am călători pe cinste, credeți-ne!

Maratonul Aplicațiilor Educaționale la Biblioteca polonă „A. Mickiewicz”


Oxana Andreev,
Biblioteca polonă „A. Mickiewicz”

La 14 martie 2018, Biblioteca de cultură și literatură polonă „A. Mickiewicz” din  Chișinău a găzduit un frumos eveniment Edu Apps Marathon, organizat în cadrul proiectului Fii conectat, implementat de 7 biblioteci din țară, cu susținerea financiară a Programului Novateca.


Astfel, bibliotecarii din Biblioteca publică Băcioi, Biblioteca publică Boșcana, Biblioteca publică Caracui, Biblioteca publică pentru copii Molovata, Biblioteca publică Cobusca Veche, Biblioteca publică „A. Vartic”, Dănceni și biblioteca lider, Biblioteca polonă „A. Mickiewicz”, împreună cu unii dintre beneficiarii serviciului,  și-au dat loc de întâlnire la capitală, cu marea dorință de a împărtăși altora din scurta lor experiență.
De trei luni încoace, în aceste șapte biblioteci a fost implementat, serviciul Fii conectat. Un serviciu modern de bibliotecă axat pe dezvoltarea competențelor de utilizare a tabletelor și utilizarea lor pentru dezvoltarea copiilor și eficientizarea comunicării cu membrii familiei.
Și dacă în cadrul serviciului au fost instruiți cum să utilizeze aceste aplicații, atunci în cadrul acestui Maraton, ei trebuiau să împărtășească aceste cunoștințe cu vizitatorii și oaspeții veniți.
Astfel, în ziua de miercuri, la orele amiezii, biblioteca a devenit gălăgioasă și neîncăpătoare pentru toți cei adunați. Aici erau prezenți și pici de la grădiniță cu mamele lor, și elevi din clasele primare, și cei din clase liceale, educatori, profesori, bibliotecari, dar și persoane în etate, toți dornici de a afla ceva nou.
Chiar de la intrare fiecăruia i s-a oferit fise de 4 culori, din care ei trebuiau să-și aleagă doar una, care ulterior urma să fie folosită în cadrul Maratonului. Tot pe această fisă, era 
scris și cadoul garantat, care avea să-l primească oricare participant la eveniment.
De partea cealaltă, utilizatorii-moderatori, îmbrăcați în tricouri albe cu titlul serviciului scris pe ele, așteptau cu mari emoții începerea evenimentului.
Cu un cuvânt de salut a venit Oxana Andreev, directorul bibliotecii gazdă, totodată și bibliotecii lider, dar și coordonatorul proiectului Fii conectat. Discursul a fost unul inspirațional și motivațional pentru toți cei care vor să descopere lumea aplicațiilor.
După ce au fost explicate regulile și condițiile Maratonului, oaspeții s-au bucurat de Gala Best Apps, atunci când participanții au ieșit în fața lor pentru a le prezenta cele mai solicitate aplicații de la începutul proiectului, apoi s-au împărțit în grupuri, conform fiselor primite, după care au fost direcționați spre stația anunțată conform culorii. 

În acest mod, un grup era la stația Wep Piticii , unde au fost informați despre aplicațiile de control parental, cât sunt ele de utile, dar au putut afla și care sunt aplicațiile tocmai bune pentru cei mici,  ba chiar au au reușit și să testeze câteva.
La stația Tablet Design, s-a vorbit și s-au demonstrat aplicații ce ajută la crearea unui design. Participanții au reușit să încerce și unii pași, utilizând aplicațiile Canva, Poster sau CTDesign.
Stația Master Photography, a adunat oaspeții pentru a le confirma cât sunt de utile și ușor de utilizat aplicațiile de editare foto, mai ales atunci când o faci corect. În discuție au fost puse setările acestor aplicații, care mai toți le cunosc doar pe dinafară.
Iar la stația Divertis s-au prins în horă o multitudine de aplicații din diverse domenii: aplicații de logică, de studiere a limbilor străine, de studiere a geografiei, de cunoaștere a corpului uman etc.

            Staționarea la fiecare din ele a fost de 20 de minute, timp în care vizitatorii au reușit să cunoască unele aplicații sau chiar să le încerce.
Atunci când toate grupurile au reușit să treacă pe la fiecare, i-am rugat să ne lase și un feedback în care să ne spună care aplicație le-a părut cea mai interesantă sau utilă pe moment. Și nu ne-am mirat deloc, atunci când am văzut că cea aleasă a fost PhotoMath, o aplicație inovatoare, care explică cum se rezolvă exercițiile. Ea poate ajuta copiii să învețe matematica tocmai pentru că le explică metoda de rezolvare. După ea, cele mai multe voturi au adunat aplicațiile Viber, Facebook și Canva.
            Frumos a fost și faptul că datorită acestui Maraton, s-au conectat și utilizatorii acestor 7 biblioteci, care fiind uniți în aceste grupuri de moderatori/facilitatori au format cu adevărat o echipă. 

            Și ne-ar plăcea mult să-i menționăm, pentru că au reușit să se mobilizeze, să depășească  acele emoții de la început și să treacă cu brio testul vorbitului în public.
Deci, Irina Gonța, Mariana Dogaru și Ionuț Pelin, împreună cu bibliotecarele Maria Lăpușneanu și Galina Ursu de la Biblioteca publică Băcoi; Veronica Pînzaru Adelina Cotovanu și Dan Ungureanu, împreună cu bibliotecara Mariana Ursu, de la Biblioteca publică „A. Vartic”, Dănceni; Elena Frunză și Țanga Daniel, împreună cu bibliotecara Svetlana Catan de la Biblioteca publică Boșcana; Lilia Mutelica și Sergiu Mititelu, împreună cu bibliotecara Dina Mititelu de la  Biblioteca publică Caracui; Inga Stavenschi şi Natalia Postică, împreună cu bibliotecara Vera Oxente de la Biblioteca publică pentru copii, Molovata; Stacey Blasing, Sergiu Timuș, Dorina Timuș, Ion Ciocan, împreună cu bibliotecara Radomira Timuș de la Biblioteca publică Cobusca Veche și Egor Borisov, Maxim Andreev, Iana Voloșa, Anastasia Ursachi, Emilia Huștiuc, Andreea și Valentina Bargan, Irina și Alina Dovganiuc, împreună cu bibliotecara Oxana Andreev de la Biblioteca polonă „A. Mickiewicz”. 

Edu Apps Marathon a fost un eveniment inedit, care ne-a ajutat să comunicăm, să învățăm, să împărtășim lucruri frumoase și utile și să conectăm oamenii pentru a participa împreună la dezvoltarea comunității din care fac parte.

miercuri, 14 martie 2018

BIBLIOTHON: celebrăm succesele în stil Ignite


Fotografia postată de Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova.
Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova organizează ceremonia de celebrare a succeselor obținute în cadrul proiectelor implementate în 16 biblioteci din Republica Moldova, parte a proiectului național „Împreună pentru comunitate!”

Data: 15 martie 2018
Locație: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.148, Chișinău
Moderator: dr. Lidia Kulikovski

AGENDA
  9:30 – 10:00
Înregistrarea participanților
O cafea de bun venit
 10:00 – 10:30
Proiectul „Împreună pentru comunitate”: succese și provocări
- Reprezentanții programului Novateca
- Lidia Kulikovski, dr. specialist în inovații IREX
- Mariana Harjevschi, Președinte ABRM, director general al Bibliotecii Municipale     „B.P. Hasdeu”
- Elena Pintilei, director al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova
- Gabriela Bulduma, Director Executiv ABRM

Maratonul discursurilor ignite: 16 revelații de Primăvară
10:30 – 10:35
Modernizarea serviciului „Българско огнище” la Biblioteca „Hristo Botev”
Angela Olărescu, director, Biblioteca „Hristo Botev”, Chișinău
10:35 – 10:40
Părinții se antrenează copiii se distrează
Nadejda Mihai, director, Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir” Ungheni 
10:40 – 10:45
«Библиотечный квест»
Ludmila Barbă, director Biblioteca „Lesea Ukrainka” , Chișinău
10:45 – 10:50
Cu bebe la bibliotecă
Valentina Plămădeală, directo, Biblioteca Publică Orășenească „Petre Ștefănucă”, Ialoveni
10:50 – 10:55
Copii motivați și activi
Stela Moraru, șef secție Biblioteca „Ițic Mangher”, Chișinău 
Pauză muzicală și de cafea cu Constanța Sinița și Stelian Curcă
Elevi ai Școlii de Arte „Valeriu Poleacov”
11:00 – 11:05
Cinemateca virtuală
Galina Davîdic, director, Biblioteca Raională „Mihai Eminescu”, Rezina
11:05 – 11:10
«Озеленение и благоустройство родного края»
Elena Taucci, director, Biblioteca Publică s. Stoianovca, raionul Cantemir
11:10 – 11:15
«Эрудит Клуб Тараклия»
Интеллектуальный  клуб  для Молодежи  
Nadejda Tanova, director, Biblioteca Publică Raională Taraclia
11:15 – 11:20
Laborator digital
Ana Marin, Biblioteca pentru Copii „Grigore Vieru”, Cahul
11:20 – 11:25
Diskover the USA throug English
Viorica Șapavalov, director, Biblioteca Publică Orășenească „Tamara Isac”, Criuleni
Pauză muzicală și de cafea cu Constanța Sinița și Stelian Curcă
Elevi ai Școlii de Arte „Valeriu Poleacov”
11:30 – 11:35
«Поверь в себя»
Alexandra Musienco, director, Biblioteca comunei Bogdănești, raionul Briceni
11:35 – 11:40
Studiem engleza
Valentina Nașco, director, Biblioteca Publică Raională „Valeriu Matei”,   Leova
11:40 – 11:45
Engleza și Scratch
Zinaida Pînzari, Biblioteca Publică Orășenească Ștefan Vodă
11:45 – 11:50
Pentru o societate fără violență
Nadejda Pădure, director, Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu”,   Strășeni
11:50 – 11:55
Biblioofertă: Frumusețe, Sănătate, Inteligență la pachet
Natalia Taran, Biblioteca Publică Raională      „Vasile Alecsandri”, Telenești
11:55 – 12:00
Laboratorul pentru un stil de viață sănătos
Galina Agafița, director Biblioteca Publică Raională „Grigore Vieru” Călărași 
Pauză muzicală cu Constanța Sinița și Stelian Curcă
Elevi ai Școlii de Arte „Valeriu Poleacov”
12:05 – 12:35
Impresii despre noul curs online ABRM: Designul și managementul de proiect în contextul gândirii proiective
- Diana Lupușor, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Chișinău
- Lilia Gamarța, Biblioteca „Ștefan cel Mare”, Chișinău
- Stepanida Țugui, Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici”, Orhei
- Antonina Strelciuc, Biblioteca Publică Raională Edineț
- Rodica Gangura, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Chișinău
- Natalia Lascov, Biblioteca Publică Raională „Vasile Alecsandri” Telenești

12:35 -12:50
Înmânarea certificatelor de participare